Chaiscreen_eng 

PRODUCTS KENT Lapping Plates

CONTACT US

KENT Lapping Plates

KENT Lapping Plates

คุณสมบัติทั่วไป
แท่นลับขอบถ้วยหมึก สำหรับใข้งานกับเครื่องพิมพ์ระบบแพ็ด มีให้เลือกหลายขนาด สามารถใช้ลับขอบถ้วยได้หลากหลายประเภท ขอบถ้วยเซรามิค , ขอบถ้วยทังสเตน ใช้งานร่วมกับน้ำยาลับขอบถ้วยคุณภาพสูง ทำให้สามารถใช้งานถ้วยหมึกได้อย่างต่อเนื่อง