Chaiscreen_eng 

PRODUCTS Box Type Dryers

CONTACT US

Box Type Dryers

ตู้อบความร้อน

คุณสมบัติทั่วไป
ช่วยให้งานหลังการพิมพ์แห้งในเวลาอันรวดเร็ว เพิ่มกำลังการผลิต เหมาะสำหรับงานอบแห้งพร้อมชั้นตากและงานทั่วไป มีให้เลือกใช้หลากหลายขนาด และหลายขนาดแรงดันไฟในการใช้งาน ใช้งานง่าย และมีอายุการใช้งานยาวนาน