Chaiscreen_eng 

PRODUCTS UV Dryers

CONTACT US

UV Dryers

เตาอบยูวี

คุณสมบัติทั่วไป
ช่วยให้งานหลังการพิมพ์แห้งในเวลาอันรวดเร็ว เพิ่มกำลังการผลิต ประหยัดพื้นที่ในการทำงานและการจัดเก็บงานพิมพ์ มีให้เลือกใช้ หลากหลายประเภท และหลากหลายขนาด แรงดันไฟในการใช้งาน ใช้งานง่าย และมีอายุการใช้งานยาวนาน สะดวกในการติดตั้งและใช้งาน