Chaiscreen_eng 

PRODUCTS TS-CCD-D Series

CONTACT US

TS-CCD-D Series

เครื่องพิมพ์สกรีนแผ่นวงจรพิมพ์, กระจกระบบอัตโนมัติ TS-CCD-D Series.

คุณสมบัติทั่วไป
เครื่องพิมพ์สกรีนระบบแท่นสไลด์อัตโนมัติ มีความแม่นยำในการพิมพ์สูง ด้วยระบบกล้อง ควบคุมการพิมพ์ด้วยร