Chaiscreen_eng 

PRODUCTS Screen Clamps

CONTACT US

Screen Clamps

เครื่องขึงผ้าสกรีนชนิดพื้นฐาน

คุณสมบัติทั่วไป
แคล้มป์จับกรอบสกรีน ใช้จับยึดแม่พิมพ์สกรีนขนาด ต่างๆด้วยแรงยึดเกาะที่มั่นคงแข็งแรง ผลิตจากสแตนเลส 10

TH