Chaiscreen_eng 

PRODUCTS Basic

CONTACT US

Basic

ตู้ถ่ายแสงแม่พิมพ์สกรีนพื้นฐาน

คุณสมบัติทั่วไป
ใช้สำหรับงานถ่ายแสงแม่พิมพ์สกรีนทั่วไปที่ต้องการงานคุณภาพจากการถ่ายแสงตู้ไฟธรรมดา มีขนาดให้เลือกใช้

EN