Chaiscreen_eng 

PRODUCTS Manual Coater

CONTACT US

Manual Coater

รางปาดกาวอัดสกรีน

คุณสมบัติทั่วไป
ผลิตจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ไร้รอยต่อ ขอบของรางปาดกาวเรียบสม่ำเสมอ น้ำหนักเบา สะดวกต่อการใช้งานมีหลา