Chaiscreen_eng 

PRODUCTS LED UV Machine

CONTACT US

LED UV Machine

เครื่อง LED UV

คุณสมบัติทั่วไป
LED UV เป็นแหล่งกำเนิดแสงยูวีในการอบหมึกยูวีที่มีกำลังงานในการอบส่ง ประกอบในโมดูลที่มีขนาดกะทัดรัดเหมาะสำหรับงานพิมพ์ที่ต้องการความเร็วสูง และงานพิมพ์ที่ต้องการประสิทธิภาพในการอบหมีกยูวี ผ่านระบบมาตรฐาน CE, RoHS, REACH

TH EN