Chaiscreen_eng 

PRODUCTS

CONTACT US

ตู้อบบล๊อคสกรีน แนวตั้ง

คุณสมบัติทั่วไป
ตู้อบบล๊อคสกรีนแนวตั้ง เป็นตู้อบที่ใช้ในกระบวนการทำแม่พิมพ์สกรีน ก่อนการปาดกาวอัด มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถควบคุมอัตราการหมุนเวียนของความร้อนภายในตู้ได้อย่างสม่ำเสมอ สะดวกและ ง่ายต่อการควบคุมระบบการทำงาน มีหลาย ขนาดให้เลือกใช้ตามความต้องการ

EN