Chaiscreen_eng 

PRODUCTS HX-C818

CONTACT US

HX-C818

เครื่องขึงผ้าสกรีนชนิดมัลติฟังก์ชัน

คุณสมบัติทั่วไป
โครงสร้างระบบส่งกำลังที่มันคงละมีประสิทธิภาพขนาดกว้างพิเศษ สามารถปรับได้ทั้งระบบไฟฟ้า และปรับด้วยมือ