Chaiscreen_eng 

PRODUCTS TC-1500

CONTACT US

TC-1500คุณสมบัติทั่วไป
เครื่องกำจัดฝุ่นผงขนาดพิเศษสำหรับชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ ทำความสะอาดชิ้นงานด้วยลูกกลิ้งยางบิวไทล์ และระบบป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ทั้งก่อนทำความสะอาด และหลังจากทำความสะอาดชิ้นงานแล้ว ทำความสะอาดลูกกลิ้งยาง โดยใช้ลูกกลิ้งทำความสะอาดคุณภาพสูง รองรับชิ้นงานได้สูงถึง