Chaiscreen_eng 

PRODUCTS Mini HC Butyl Synthetic Rubber

CONTACT US

Mini HC Butyl Synthetic Rubberคุณสมบัติทั่วไป
ลูกกลิ้งยาง บิวไทล์ สำหรับทำความสะอาดชิ้นงาน ขนาดเล็กค่าความเหนียวที่ 450 Tacks ใช้งานและทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย มีหลายชนิดให้เลือกใช้งาน อายุการใข้งานยาวนาน 3-5 ปี