Chaiscreen_eng 

PRODUCTS HC-700FE Fluorine Rubber - High Durability, Low Staining Type

CONTACT US

HC-700FE Fluorine Rubber - High Durability, Low Staining Typeคุณสมบัติทั่วไป
ลูกกลิ้งยาง ฟลูออรีน ชนิดความทนทานสูง มีหลากหลาย รูปแบบให้เลือกใช้งาน ทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย อายุการใข้งานยาวนาน