Chaiscreen_eng 

PRODUCTS HC-700 Butyl Synthetic Rubber

CONTACT US

HC-700 Butyl Synthetic Rubber

HC-700 Butyl Synthetic Rubber

คุณสมบัติทั่วไป
ลูกกลิ้งยาง บิวไทล์ สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานหลากหลายวัสดุ มีให้เลือกใช้งานหลากหลายขนาดความเหนียว 450 , 110 ,30 Tacks ใช้งานและทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย อายุการใข้งานยาวนาน 3-5 ปี