Chaiscreen_eng 

PRODUCTS PU Resin

CONTACT US

PU Resin

PU Resin

คุณสมบัติทั่วไป
โพลียูรีเทน เรซิ่นคุณภาพสูงจากประเทศ อิตาลี มีความอ่อนนุ่ม ยึดติดกับผิวโค้งมน ของขิ้นงานได้ดี ทนต่อสภาวะอากาศภายนอก ปลอดจากสารโลหะหนัก และสารปรอท เพิ่มมูลค่าของสินค้าตามรูปทรงต่างๆได้เป็นอย่างดี มีหลากหลายชนิดและประเภทให้เลือกใช้